Online bestilling af kloakservice

Venligst afkryds de kloakinstallationer der er problemer med. Det gør det lettere for os hurtigt at vurdere og afsætte de nødvendige ressourcer til at løse problemet.

Såfremt det er uklart hvad problemet er, så kan der på næste side evt. vedhæftes et foto af det sted problemet er konstateret. Vi kontakter dig inden for kort tid efter din bestilling. Du kan selvfølgelig også ringe til os.

Trin 1 af 2

50%
Servicemedarbejder | www.phkloakrens.dk

Administration
Ramsøbakken 48
4621 Gadstrup
Tlf. 51 22 18 18

Kontortider:
Mandag til torsdag kl. 07.00 – 15.00
Fredag kl. 07.00 – 14.00

E-mail: info@phkloakrens.dk

CVR 32 07 49 01

Bank: Danske Bank, Reg.nr. 9173 kontonr. 4783801825

Erhvervsansvarsforsikret hos Codan, policenr. 76340951

P. H. Kloakrens ApS

Værksted og driftsleder
Råmosevej 32
2750 Ballerup
Tlf. 51 22 18 18 – døgnbemandet vagttelefon ved akuttilkald