Slamsuger | www.phkloakrens.dk

Rensning og tømning af septiktanke, sandfang og lignende med moderne slamsuger

P. H. Kloakrens har egen stor moderne slamsuger og tilbyder tømning og rensning af samletanke, sandfang, septiktanke, fedtsamlere, fedttanke, spildprodukttanke og lign. Det er kraftigt udstyr som klarer ethvert behov for slamsugning, rensning af sandfang og lignende opgaver.

Med en fast tømningsordning kan de fleste driftsstop undgås. Få en fast tømningsaftale på jeres kloakinstallation, som vi løbende vedligeholder:

 • Fedtudskiller
 • Pumpebrønde
 • Køkkenbrønde
 • Vejbrønde og gårdbrønde
 • Nedløbsbrønde og tagbrønde
 • Sandfang
 • Olieudskiller
 • Septik- og trixtanke
 • Spildevandstanke
 • Toiletkabiner
 • Rodskæring
Tømning af septictank | www.phkloakrens.dk

P.H. Kloakrens tømmer septiktanke og andre opsamlingsanlæg.